SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona

Za šole

Slovensko mladinsko gledališče zase rado reče, da ni samo slovensko niti zgolj mladinsko niti samo gledališče. Vendar ne pozablja, da je tudi to. In temu svojemu poslanstvu odgovorno sledi. Pod besede ustanoviteljice Balbine Battelino Baranovič: »Moje izhodišče je bilo: to, kar lahko gleda mlad človek, lahko gledajo vsi. [… T]i otroci znajo in zmorejo veliko več, kot si mislimo. To spoznanje me je vodilo pri sestavljanju repertoarja,« bi se lahko podpisale_i še danes. Zato naše predstave, ki jih odlikuje privlačen, sodoben, dinamičen gledališki jezik, mlade izzivajo, jim zastavljajo vprašanja, jih silijo k razmisleku, vabijo k dialogu, sodelovanju in delovanju. V gledališču, v svojem neposrednem okolju, v družbi, v svetu …

Za vse tri skupine (srednješolke_ci, osnovnošolke_ci in najmlajše_i) vam bomo z veseljem pripravile_i ustrezno pedagoško gradivo, vas v dramaturški pisarni usmerile_i k zanimivim pisnim, slikovnim in video materialom, ki vam bodo omogočili dodatno osvetliti predstave, njihove tematike in gledališče nasploh. Z veseljem vas bomo pričakale_i pred predstavami in se z vami in igralkami_ci pogovorile_i po predstavah.

Priporočamo srednješolkam_cem

Avtorski projekt
GEJM
Režija: Žiga Divjak
Priporočena starost: 16 +

Duncan Macmillan
LJUDJE, KRAJI IN STVARI
Režija: Matjaž Pograjc
Priporočena starost: 16 +

Bertolt Brecht
STRAH IN BEDA TRETJEGA RAJHA
Režija: Sebastijan Horvat
Priporočena starost: 16 +

Na izbiro pa so vam še druge uprizoritve z našega repertoarja.

Priporočamo osnovnošolkam_cem

Po zgodbah Petra Svetine
RAZCUFANE ZGODBE
Režija: Maruša Kink
Priporočena starost: 6 +

Andrej Rozman Roza
OBUTI MAČEK
Družinski mijauzikl
Glasba: Nana Forte, Jure Ivanušič
Režija: Vito Taufer
Priporočena starost: 7 +

Za zrelejše učenke_ce zlasti zadnje triade predlagamo še ogled predstave ZELDA. Menimo, da jim lahko ponudi nekaj prav posebnega, vendar mlado občinstvo potrebuje tehten uvod ali temeljito vnaprejšnjo pripravo. Pokličite nas in skupaj se bomo odločile_i za najboljšo možnost.

Priporočamo najmlajšim

Po zgodbah Petra Svetine
RAZCUFANE ZGODBE
Režija: Maruša Kink
Priporočena starost: 6 +

Svetovanje pri izbiri predstav

Možnosti za organiziran obisk, povezan z učnimi vsebinami, je veliko. Zato vas vabimo, da se posvetujete z nami o najboljših možnostih ogleda naših predstav. Na nas se lahko obrnete tudi, kadar potrebujete pedagoško gradivo za posamezno predstavo.

MATEJA DERMELJ, lektorica
T +386 (0)1 3004 918
mateja.dermelj@mladinsko-gl.si

TINA MALIČ, strokovna sodelavka
T +386 (0)1 3004 917
tina.malic@mladinsko-gl.si

URŠKA BRODAR, dramaturginja
T +386 (0)1 3004 916
urska.brodar@mladinsko-gl.si

Informacije o predstavah in o možnostih organiziranega ogleda

VITOMIR OBAL, vodja koordinacije programa
T + 386 (0)1 3004 919
M + 386 (0)41 730 434
vitomir.obal@mladinsko-gl.si