KONEC DOBER, VSE DOBRO
2024/2025 — 69. sezona

55. člen

Režija: Tjaša Črnigoj
»Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.« (55. člen Ustave Republike Slovenije)
Premiera: maj 2025
Opis

Slovenija ima v ustavi zapisano pravico do kontracepcije in umetne prekinitve nosečnosti. V Sloveniji je varen abortus razmeroma dostopen, hormonska kontracepcija pa je povečini brezplačna. To je v svetovnem merilu redkost. 

Uprizoritev 55. člen se bo podala v osemdeseta in začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja. Rekonstruirala bo obdobje, v katerem se je socialistični sistem bližal koncu in so v celotni regiji naraščale nacionalistične težnje, obenem pa so ta čas močno zaznamovala nova družbena gibanja in feminizem. Kot socialistična republika je imela Slovenija že od leta 1974 v ustavi zapisano pravico do odločanja o rojstvih otrok, ko se je osamosvajala, pa je bila ta pravica znova postavljena pod vprašaj. Pri oblikovanju nove ustave je največ polemik sprožal prav člen, ki je zadeval reproduktivne pravice žensk. Nekatere_i so predlagale_i, da bi ga preprosto izpustile_i. Ženske oz. feministične skupine so se proti temu odločno borile in vztrajale, da morajo te pravice ostati zapisane v ustavi.

Dokumentarna predstava bo temeljila na arhivskem gradivu, zapisih o tistem času ter pogovorih s pripadnicami tedanjih feminističnih iniciativ in borkami za reproduktivne pravice žensk. Tako bo osvetlila pripoved o povezovanju v skupine, podpori in zavezništvu, zaradi katerih je pravica do izbire v Sloveniji danes zaščitena z ustavo.