SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona

Kolektiv

Direktor:
Tibor Mihelič Syed

Umetniški vodja:
Goran Injac

Režiserja:
Matjaž Pograjc
Vito Taufer

Dramaturginja:
Urška Brodar

Lektorica: Mateja Dermelj

Strokovni sodelavki: Tina Malič, Katarina Saje

Vodja marketinga in odnosov z javnostmi: Helena Grahek

Tehnični vodja: Dušan Kohek

Vodja koordinacije programa: Vitomir Obal

Koordinator programa: Gašper Tesner

Tajnica gledališča: Lidija Čeferin

Računovodkinja: Nataša Jug

Knjigovodkinja: Tina Matajc

Prodaja vstopnic: Gabrijela Bernot, Sanja Spahić

Inspicientka in inspicient: Urša Červ, Liam Hlede

Lučna mojster in mojstrica: Matjaž Brišar, Kristina Kokalj

Tonski mojstri: Sven Horvat, Marijan Sajovic

Video tehnik: Dušan Ojdanič

Garderoberki: Andreja Kovač, Slavica Janošević

Maskerka in frizerka: Nathalie Horvat

Rekviziterja: Dare Kragelj, Demijan Pintarič

Odrski mojster: Boris Prevec

Odrska ekipa: Tadej Čaušević, Nemanja Đurđević, Mitja Strašek, Jaka Žilavec

Mizar: Boštjan Kim

Ekonom: Ivan Šikora

Čistilki: Zdenka Žigman