DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona

Kolektiv

Direktor:
Tibor Mihelič Syed

Umetniški vodja:
Goran Injac

Režiserja:
Matjaž Pograjc
Vito Taufer

Dramaturginja:
Urška Brodar

Lektorica: Mateja Dermelj

Strokovni sodelavki: Tina Malič, Katarina Saje

Vodja marketinga in odnosov z javnostmi: Helena Grahek

Tehnični vodja: Dušan Kohek

Vodja koordinacije programa: Vitomir Obal

Koordinator programa: Gašper Tesner

Tajnica gledališča: Lidija Čeferin

Računovodkinja: Mateja Turk

Knjigovodkinja: Tina Matajc

Prodaja vstopnic: Gabrijela Bernot, Sanja Spahić

Inspicienti: Urša Červ, Liam Hlede, Sven Horvat

Lučna mojstra: Matjaž Brišar, David Cvelbar

Tonski mojster: Sven Horvat, Marijan Sajovic, Silvo Zupančič

Video tehnik: Dušan Ojdanič

Garderoberki: Slavica Janošević, Andreja Kovač

Maskerka in frizerka: Nathalie Horvat

Rekviziter: Dare Kragelj

Odrski mojster: Boris Prevec

Odrska ekipa: Tadej Čaušević, Tine Mazalović, Mitja Strašek

Ključavničar: Sandi Mikluž

Mizar: Boštjan Kim

Ekonom: Ivan Šikora

Čistilki: Naila Jamaković, Zdenka Žigman