SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona

Informacije javnega značaja

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Tibor Mihelič Syed
T +386 (0)1 3004 906
tibor.mihelic@mladinsko-gl.si

Katalog informacij javnega značaja

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 96/2002)
Zakon o zavodih (UL RS, št. 36/00)
Odlok o ustanovitvi
Odlok o spremembah in dopolnitvah ... (UL RS, št 105/2008)