Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona

Osebna izkaznica

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana
T +386 (0)1 3004 900
F +386 (0)1 3004 901
info@mladinsko-gl.si
www.mladinsko.com
Davčna številka: SI 19061978
Matična številka: 5055997
Transakcijski račun: 01261-6030356529

Direktor

TIBOR MIHELIČ SYED
T +386 (0)1 3004 906
tibor.mihelic@mladinsko-gl.si

Umetniški vodja

GORAN INJAC
T +386 (0)1 3004 905
goran.injac@mladinsko-gl.si

Svet Slovenskega mladinskega gledališča

dr. ZVONE ČADEŽ
SEMIRA OSMANAGIĆ
KATARINA STEGNAR
dr. ASTA VREČKO
MARTINA VUK

Strokovni svet Slovenskega mladinskega gledališča

TATJANA AŽMAN, predsednica
dr. BLAŽ LUKAN
JANEZ PIPAN
MATJAŽ POGRAJC
DARIO VARGA

Ustanoviteljica in podporniki

Program Slovenskega mladinskega gledališča sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.
Ustanoviteljica Slovenskega mladinskega gledališča je Mestna občina Ljubljana.