DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Mladinsko
Vročina
torek / 11. 10. / 19:00 / Nakup vstopnice
Svoje usode krojači
torek / 18. 10. / 12:00
torek / 18. 10. / 19:30 / Nakup vstopnice
sreda / 19. 10. / 18:00
četrtek / 20. 10. / 19:30 / Nakup vstopnice
petek / 21. 10. / 17:00
Mladinsko
Mladinsko