DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona

Mladinsko_Dialog

Dežela pridnih

Dežela pridnih bo v sezoni 2022/2023 doživela prenovo. Ciklu bosta svoj neizbrisni pečat še naprej dajala kuratorja in moderatorja Boštjan Narat in Erik Valenčič, pogovore pa bomo po eni strani razredčile_i, po drugi pa jih obogatile_i. Namesto dveh bo na mesec na sporedu le eden, pri čemer se bosta Boštjan in Erik praviloma izmenjevala, zanimivih gostij_ov in različnih mnenj pa zato ne bo nič manj, saj se bosta namesto pogovorom, pretežno usmerjenim k eni_emu sogovornici_ku, poskusila bolj posvetiti širšim zasedbam in razpiranju različnih pogledov na skupno temo.

Naslednji Dialogi
Dežela pridnih
torek / 13. 6. / 20:00 / Dvorišče Mladinskega / Prost vstop
Vodi: Boštjan Narat
Gosta: Miloš Kosec in Matjaž Ličer