SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona

Mladinsko_Dialog

Dežela pridnih

Dežela pridnih bo v sezoni 2023/2024 znova doživela prenovo. Ciklu bosta svoj neizbrisni pečat še naprej dajala kuratorja in moderatorja Boštjan Narat in Erik Valenčič, v vlogah kuratork_jev in moderatork_jev pa se jima bosta pridružili_a Kristina Božič in Linn Julian Koletnik. Tako bomo razširile_i nabor tematik in gostij_ov, prispevale_i k raznolikosti debate, razginjale_i prezrte problematike in nagovarjale_i slepe pege družbe, v kateri živimo.

Naslednji Dialogi
Dežela pridnih
četrtek / 20. 6. / 20:00 / Klub Mladinsko
Vodi: Kristina Božič
Gostji_a: predstavnika_ci študentov_k FDV in zaposlenih na fakulteti