Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona

Mladinsko_Dialog

Dežela pridnih

Tudi v sezoni 2021/2022 bomo nadaljevale_i sodelovanje z Boštjanom Naratom in Erikom Valenčičem, ki bosta Deželo pridnih še naprej oblikovala vsak v svojem značilnem slogu: Boštjan bo praviloma odpiral teme, povezane s predstavami Mladinskega, osvetljeval skrite plati, širil kontekst za različna mogoča branja uprizoritev, Erik pa se bo s sogovornicami_ki z najrazličnejših področij prepuščal toku, ki se v pogovorni sinergiji skoraj vsakič izlije v angažirane vode žgočih družbenih vprašanj.

Naslednji Dialogi
Dežela pridnih
torek / 14. 12. / 19:30 / Spodnja dvorana / Prost vstop
Vodi: Boštjan Narat
Gosta: Boštjan Gorenc - Pižama in Matjaž Ličer