Sezona skupnosti
2020/2021 — 65. sezona

Mladinsko_Dialog

Dežela pridnih

Tudi v sezoni 2020/2021 bomo nadaljevali sodelovanje z Boštjanom Naratom in Erikom Valenčičem, ki bosta Deželo pridnih še naprej oblikovala vsak v svojem značilnem slogu: Boštjan bo praviloma odpiral teme, povezane s predstavami Mladinskega, osvetljeval skrite plati, širil kontekst za različna mogoča branja uprizoritev, Erik pa se bo s sogovorniki z najrazličnejših področij prepuščal toku, ki se v pogovorni sinergiji skoraj vsakič izlije v angažirane vode žgočih družbenih vprašanj.

Oblike uprizarjanja

Slovensko mladinsko gledališče je prejšnjo sezono v sodelovanju z Moderno galerijo začelo nov programski sklop, ki se osredotoča na sodobne performativne prakse, pravzaprav na različne oblike uprizarjanja. Naš namen je razmišljati o tem, kaj danes vidimo kot uprizarjanje in kako različna vedênja v javnem prostoru vidimo kot uprizoritvene oblike. V središče bomo postavili performans kot umetnostno obliko, izrazni sistem – tako gledališča kot vizualnih umetnosti –, in javni performans kot obliko vedênja in navzočnosti. Program bo sestavljen iz nekaj sklopov, ki so tematske in diskurzivne celote in smo jih zasnovali na predstavitvi umetniških projektov in njihovega teoretskega okvira (različni pogovori, predavanja in produkcija znanja).

Mlado Mladinsko

V letošnji sezoni vzpostavljamo neposreden stik z generacijami pod dvajset; skupina mladih ustvarjalcev in mislecev, izbranih na avdiciji, sodeluje v celoletnem gledališkem procesu, katerega izhodišče je vprašanje o pripadanju oziroma razmerju med »biti samosvoj« in biti del družbe. Kako družbo mislijo generacije, vzgojene v času rastočega nezaupanja in razpadanja obstoječih sistemov, v prepričanju, da je vsak najprej edinstven individuum, upravičen do edinstvene obravnave, izraza, življenja, šele nato del družbe, ki za to, da deluje, zahteva določeno usklajenost in podreditev? Komu/čemu so te generacije zavezane – sebi, generaciji, sistemu, napredku? Proces, v katerem jim oder ponujamo kot ustvarjalni poligon in kot prostor javnega izrekanja, vodi ustvarjalno-pedagoška ekipa, ki jo sestavljajo Ana Duša, Primož Bezjak, Gaja Naja Rojec in Mitja Vrhovnik Smrekar, gostujoči mentorji za pisanje pa so Aljoša Harlamov, Boštjan Narat, Simona Semenič in Blaž Šef. Proces se bo zaključil v dveh etapah, najprej s serijo videoesejev (predvidoma v začetku prihodnje sezone), potem pa še z gledališko predstavo.