Jaz, umetnik. Jaz, državljan.
2018/2019 — 63. sezona

Mladinsko_Dialog

V okviru programa Mladinsko_Dialog bomo nadaljevali sklop Mladinski diskurz in klubski program Dežela pridnih.

Mladinski diskurz

je sklop pogovorov, s katerimi bomo posameznim predstavam zagotovili referenčni okvir in ga širili ter dramaturškemu delu ustvarjalnega procesa ponudili »zalogo« potrebnih znanj, našim občinstvom pa poglobljen razmislek o tem, kaj gledališče dandanes hoče.

Dežela pridnih

je klubski program, ki ga bosta tudi v novi sezoni vodila filozof, glasbenik in kolumnist Boštjan Narat ter aktivist, raziskovalni novinar in vojni poročevalec Erik Valenčič, ki sta baklo prevzela od pionirke pogovorov v Klubu, pesnice in aktivistke in nasploh prekrasne ženske Ružice Luksemburg, in visoko ponesla njen plamen. Kot na samih trnovih začetkih ona, si tudi Boštjan in Erik prizadevata združiti proletariat duha z aristokracijo duha, nam predstavljata zanimive goste in postavljata provokativna vprašanja.

Naslednji Dialogi