Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona

Mladinsko_Dialog

Dežela pridnih

Tudi v sezoni 2021/2022 bomo nadaljevale_i sodelovanje z Boštjanom Naratom in Erikom Valenčičem, ki bosta Deželo pridnih še naprej oblikovala vsak v svojem značilnem slogu: Boštjan bo praviloma odpiral teme, povezane s predstavami Mladinskega, osvetljeval skrite plati, širil kontekst za različna mogoča branja uprizoritev, Erik pa se bo s sogovornicami_ki z najrazličnejših področij prepuščal toku, ki se v pogovorni sinergiji skoraj vsakič izlije v angažirane vode žgočih družbenih vprašanj.

Mlado Mladinsko

Program deluje po načelu vajeništva, v njem pa pripadniki različnih generacij – mladi mladinci in člani avtorske ekipe – v procesu sodelujejo kot enakovredni sogovorniki in soavtorji. Klasično hierarhično razmere učitelj – učenec zamenjuje razmerje mojster – vajenec, v katerem je starejši mlajšemu hkrati mentor in enakovreden soustvarjalec, prenašalec vednosti in enakovreden sogovornik. Bistveni del programa je tudi »ostrenje misli«, vadba v prepoznavanju sočasnega družbenega dogajanja in refleksija o njem, artikulacija lastnega, argumentiranega mnenja glede posamičnih družbenih pojavov in dogodkov ter iskanje načinov za vključevanje tega mnenja v javni diskurz. V ta namen sodelujoči mladi ob individualnem vodstvu mentorjev ustvarjajo vsak svoj gledališki esej, pripravljajo intervjuje in se vključujejo v javne debate, vzpostavili pa smo tudi sodelovanje s časnikom Dnevnik, v katerem mladinke in mladinci vstopajo v dialog s priznanimi kolumnisti.