DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

k000ntejnerji: objektnost, ekologija in abstrakcija

Objekt kontejnerja – ikone, piktograma ali »črne škatle globalizacije«, ki danes organizira 90 odstotkov celotne ekonomije blaga – v prvi fazi nakazuje na povezave med ekonomsko učinkovitostjo globalnih tokov blagovnega prometa, standardizacijo kontejnerske infrastrukture in abstrakcijo, saj je kontejnerski ladijski promet učinkovit predvsem zato, ker je zgolj 20 odstotkov vsebine kontejnerjev znane. V kuriranem ciklu bomo temo zastavili nekoliko širše, in sicer kot premislek o sistemu kontejnerizacije, ki »strukturira in kodira praktično vse, kar sodi v njegovo domeno«, »spreminja svet v mobilno skladišče in ga organizira na način standardiziranih mobilnih prostorskih enot, zamenljivih procesov in merljivega časa« (Klose), s čimer poobči poljubno vsebino in omogoči globalno standardiziranost.

Kuratorici serije izhajata iz dveh umetniških disciplin, gledališke in vizualne, ter prek sodelovanja premišljujeta, kako razpreti možnosti za srečanje gledališča in vizualne umetnosti, saj menita, da takšen dialog omogoči nujno preizpraševanje mej vsakega od medijev. K sodelovanju sta povabili tri umetnice – Živo Božičnik Rebec, Matejo Bučar in Nejo Zorzut –, ki bodo ustvarile posamične dogodke-instalacije. Te bodo delovale bodisi kot ponavljajoč se performativni dogodek bodisi kot instalacija, ki bo na ogled v uradnih urah, ali kot oboje hkrati. Gradivo bo kumulativno zbrano in sopostavljeno v kontejnerjih pred Novo pošto.

Z nizom diskurzivnih dogodkov pa bomo ob tem skušali ustvariti ustrezen razmislek o mestu umetnosti v družbi, o novih mehanizmih znotraj umetnosti in razpreti zgodovino kontejnerizacije, ki je sredi 20. stoletja omogočila standardizacijo prometa blaga in globalno ekonomijo.Četrtek, 26. 5., ob 20.00


Četrtek, 16. 6., ob 20.00


Torek, 28. 6., ob 20.00


Torek, 4. 10., ob 20.00