DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Ontološki egalitarizem v sodobni vizualni umetnosti

Predavanje Kaje Kraner

Na predavanju bo delo Žive Božičnik Rebec na eni strani kontekstualizirano v fokus cikla umetniških projektov in predavanj k000ntejnerji, ki se osredotoča na povezavo med infrastrukturo, oblikovanjem in delovanjem, nato pa še z umestitvijo na širše raziskovalno polje predvsem mlajše generacije vizualnih umetnikov, ki je blizu ontološkemu obratu v humanistiki oziroma ontološkemu egalitarizmu. V zadnjem delu predavanja bo delo Božičnik Rebec Full-filter Ghostriders, nastalo v okviru cikla, sopostavljeno z njenim predhodnim delom. Ob tem bo sledilo ideji, da gre za raziskavo objektnosti na terenu analitike resnice izumrtja, pri čemer bo pozornost od družbene/kulturne mediacije objektov, ki je v sodobni umetnosti pogosto zastopana, preusmerjena predvsem k afirmaciji avtonomnosti objektnosti in materialnosti ter razmerju med objekti in okoljem.