DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Oblikovanje Živa Božičnik Rebec
Nova pošta

Full-filter Ghostriders

Projekt Žive Božičnik Rebec se giblje na referenčnem polju raziskave tega, kaj (lahko) ima ontološki status objekta, ontogeneze, in razmerja objektov do okolja/zunanjosti. Sestavljajo ga trije objekti, umeščeni v okolje kontejnerja. Prvi jemlje za izhodišče enega najbolj razširjenih infrastrukturnih oblikovalskih izdelkov, ki je v svoji standardiziranosti in vseprisotnosti sam po sebi skorajda neviden. Drugi izhaja iz emblema blagovne znamke, ki zaradi viralnosti in hypa deluje kot kulturni objekt. Tretji je na spletu uporabljeni virtualni objekt »instafilter«, sredstvo avgmentacije realnosti, ki ga avtorica nadalje avgmentira tako, da mu dodeli »zunajzaslonsko« telo. Božičnik Rebec z različnimi transformacijami – taljenjem in zamrzovanjem – oblikovalskih izdelkov proizvaja hibridno okolje, ki zabrisuje njihov ontološki status in časovno poreklo, in to tako, da postaja nejasno, ali smo priče predkulturnemu obdobju pod vplivom naključne materialne rasti prototipov orodij in simbolov ali pa gre za postapokaliptično kontaminirano okolje, v katerem se objekti razkrajajo in jih kolonizira organsko.

Avtorica: Živa Božičnik Rebec
Kuratorici: Kaja Kraner in Alja Lobnik
Producentka: Tina Dobnik
Koprodukcija: Maska Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče (v okviru projekta Nova pošta)
Hvala: MG+MSUM

Odprtje razstave 26. 5. bo pospremilo predavanje Kaje Kraner z naslovom »Ontološki egalitarizem v sodobni vizualni umetnosti«.