SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Nova pošta

Strategije afirmacije materialnosti/snovnosti in ekološki vidiki novejše umetniške produkcije

Predavanje Kaje Kraner bo kontekstualiziralo raziskovalno področje prilagajanja ter razmerja med organizmi in okoljem s stališča filozofije narave. Zastavitev bo poskušala osvetliti, na kakšen način se Zorzut v svojem delu poskuša izogniti klasični antropometrični rabi likovnih sredstev in redukciji materialnosti/snovnosti na (optično) formo, na podlagi česar je mogoče njeno delo umestiti tudi na teren »ekologije brez narave«.