DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Vojna oblika kapitalizma?

Predavanje Primoža Krašovca

Kapitalizem (vsaj v teoriji) vojne oblike družbenega tekmovanja nadomesti z ekonomskimi (namesto neposrednega ropanja in prisvajanja vojnega plena uvede ekonomsko konkurenco med posameznimi podjetji, monopol nad oboroženo silo pa pripade državi), a vprašanje kontejnerjev je povezano z vprašanjem infrastrukture in logistike, in morda za nobeno sodobno ekonomsko entiteto to vprašanje ni tako pomembno kot za latinskoameriške narkokartele, saj ti ne delujejo po načelih ekonomske konkurence, temveč (vsaj prvi pogled) na predkapitalistični način zagotavljanja vojne prevlade nad območjem. Zato niso izpostavljeni pritisku konkurence po neskončnih tehnoloških inovacijah, temveč z drugimi karteli tekmujejo za trgovske poti in pospešujejo ne toliko produktivnost kot zmožnosti za dobavo vse večjih količin kokaina v ZDA in Evropo, pri čemer sta ključni ravno infrastruktura in logistika. A narkokarteli vseeno delujejo v okviru kapitalističnega svetovnega trga in avtor bo na predavanju poskušal ugotoviti, ali kot anomalija ali kot atavizem ali kot hibrid med obojim.