Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona
Foto: Foto Sandi Fišer

Nova pošta

Koprodukcija: Maska Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče
Premiera: sezona 2018/2019
Opis

Nova pošta ostaja prostor dialoga, srečevanj in soočanj, prostor za premislek o širšem družbenem dogajanju in odzivanje nanj.