SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Nova pošta

Interpasivnost: Radosti delegiranega uživanja

Predstavitev knjige Roberta Pfallerja

»Novi pojmi so v družbeni teoriji redki, in interpasivnost je nemara edini res novi pojem, ki je vzniknil v zadnjih dveh desetletjih. Zamisel, da lahko drugi ne samo delujejo namesto mene, temveč da so lahko tudi pasivni namesto mene, da lahko uživamo in verjamemo, da se lahko smejemo in jočemo skozi druge, je ključna za dojetje paradoksov naše cinično hedonistične dobe. Zato povejmo kar naravnost, Interpasivnost je eno od velikih utemeljitvenih del družbene misli, na enaki ravni kot dela klasikov, kakršen je Max Weber.« (Slavoj Žižek)