DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Spolna vzgoja II

Serija predavanj­-performansov o seksualnem užitku žensk*

Režija: Tjaša Črnigoj

»Seksualni užitek je fizično in/ali psihično zado­voljstvo in ugodje, ki ga prinašajo skupne ali sa­motne erotične izkušnje, vključno z mislimi, fan­tazijami, sanjami, čustvi in občutki. [...] Seksualni užitek je temeljna spolna pravica v okviru človeko­vih pravic.« (Iz Deklaracije o seksualnem užitku)

Naše medsebojne odnose in tudi našo spolnost (še vedno) zaznamujejo patriarhalna razmerja. Številna pričevanja o spolnem nasilju kažejo na to, kako zelo je v naši družbi (še vedno) zakoreninjena mizoginija. Obenem primanjkuje struktur, ki bi seksualni užitek priznavale kot pomemben vir ugodja, zadovoljstva in opolnomočenja ter bi pri tem dajale prednost ose­bam, ki so v družbi zatirane. Projekt bo prek zbiranja osebnih zgodb in sodelovanja s strokovnjakinjami_i dal prostor seksualnemu užitku žensk* ter ga osvet­lil z različnih zornih kotov. Serija predavanj­per­formansov bo gledalke_ce informirala, obenem pa se bo teme seksualnega užitka lotila z raznolikimi uprizoritvenimi praksami in strategijami.*Z izrazom ženske razumemo ženske, trans­ in interspolne osebe.