DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Tjaša Črnigoj, Sendi Bakotić, Vanda Velagić, Tijana Todorović, Lene Lekše
Nova pošta

Spolna vzgoja II: Borba

Režija: Tjaša Črnigoj
Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče, Maska Ljubljana in Mesto žensk
Premiera: 1. 6. 2023
Predstave
četrtek / 1. 6. / 20:00 / Nova pošta / Premiera / Nakup vstopnice
petek / 2. 6. / 20:00 / Nova pošta / Nakup vstopnice
Zasedba
  • Sendi Bakotić
    Performerka
  • Vanda Velagić
    Performerka
Ustvarjalci
  • Scenografija: Tijana Todorović, Lene Lekše
  • Kostumografija: Tijana Todorović
Opis

Peti in zadnji del niza predavanj-performansov rekonstruira borbo za reproduktivne pravice v Jugoslaviji, ki se je spolnih pravic dotikala zgolj implicitno, a je utrla pot za to, da danes lahko sploh govorimo o pravici do seksualnega užitka. Borba se vrača v čas med drugo svetovno vojno in po njej, ko je t. i. epidemija (nestrokovno opravljenih) splavov terjala življenja številnih žensk. Takrat je bil abortus prepovedan, zanj je bila zagrožena zaporna kazen, koncept posilstva zakonskega partnerja pa v pravnem smislu ni obstajal. Ustvarjalke ob biografijah Vide Tomšič, partizanke in pomembne jugoslovanske političarke, ter dr. Franca Novaka - Luke, partizana, pomembnega ginekologa in drugega moža Vide Tomšič, orišejo oblikovanje za tisti čas napredne politike na tem področju: razvoj ideje o načrtovanju družine kot človekove pravice ter o pravici do spolne vzgoje, ki presega biologistično pojmovanje spolnosti in v ospredje postavlja t. i. humane odnose med spoloma. V času retradicionalizacije družbe in politik, ki znova prevprašujejo pravico do varnega abortusa in kontracepcije, se zdi, da še zdaleč ni samoumevno, da telesa žensk pripadajo zgolj njim samim, pač pa se je za to še vedno in že spet treba boriti.