SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Mlado Mladinsko 2

Umetnost vojne/Umetnost miru

Režija: Ana Duša
Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče in KD Pripovedovalski Variete
Premiera: 20. 1. 2024
Zasedba
 • Marko Engelman
  Adi
 • Natan Pajić
  Amir
 • Izidor Vogrinec
  Hugo
 • Filip Klančnik
  Ivan
 • Adrian Grošelj
  Niko
 • Matic Eržen
  Tomi
 • Luka Rener
  Vanja
 • Pavle Vastl
  Viktor
 • Stotnik
 • Erin Bregar Sabolić
  Agnes
 • Pika Kovač
  Barbara
 • Neža Duša Draž
  Dunja
 • April Kotnik
  Manca
 • Meri
 • Elizaveta Klochkova
  Ana
 • Fedja Boldyrev
  Vasilij
 • Blaž Šef/Stane Tomazin (vskok)
  Brada
 • Dado
Ustvarjalci
 • Asistentka režije, pevovodkinja in vodja predstave: Jera Topolovec
 • Glasba: Mitja Vrhovnik Smrekar
 • Kostumografija: Nina Čehovin
 • Scenografija: Urša Vidic
 • Oblikovanje svetlobe: Matjaž Brišar
 • Oblikovanje maske: Vanja Djuran
 • Lektorica: Mateja Dermelj
Opis

Izhodiščna spodbuda za predstavo Umetnost vojne/Umetnost miru je bil začetek rusko-ukrajinske vojne februarja 2022, ki je sovpadel s premiero predstave prve generacije Mladega Mladinskega. V Ukrajini so ob prvih napadih izdali ukaz, da fantje, starejši od šestnajst let, ne smejo zapuščati države. Vsi mladinci prve generacije so bili takrat starejši od šestnajst let.

O vojni smo se zato pogovarjale_i prek zgodb, najprej družinskih: druga svetovna, jugoslovanske, ukrajinsko-ruska vojna. Zgodbe so si podobne, čeprav se odvijajo v treh različnih obdobjih in treh različnih jezikih; vojna ima povsod podoben zvok. Potem smo šle_i v Sarajevo, oblegano mesto, in v koncentracijsko taborišče v Jasenovcu, kjer so stene muzeja na drobno popisane z imeni žrtev – človek je živ, dokler je živ spomin nanj.

Kako ravna posameznica_k, ki se znajde v tako skrajnih okoliščinah? Kako vojna spremeni družbo? Kako vojska spremeni človeka?

Iz tiska

Ustvarjalci so se odločili k temi vojne pristopiti univerzalno. S tem so se izognili ideološkemu opredeljevanju, poudarjali pa občutek utesnjenega vojnega stanja, za katerega se v predstavi zdi, da ga vsi liki enako intenzivno doživljajo. [...] Pomembno je govoriti o grozotah vojne, še pomembneje je znotraj vojne najti trenutke miru. Pomembno pa je tudi omogočiti mladim prostor, da se umetniško izražajo in izpopolnjujejo. [...] Glavne sestavine predstave Umetnost vojne/Umetnost miru so gotovo inovativnost v prizorih, medsebojno poslušanje tekom procesa nastajanja uprizoritve in pa tudi igralska prepričljivost. Slednja se denimo kaže v upodobitvi predanega mladega vojaka Amirja v izvedbi Natana Pajića in v intenzivnosti giba April Kotnik. Mladim so bili v podporo tako v procesu nastajanja predstave kot na odru člani igralskega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča, Blaž Šef, Janja Majzelj, Vito Weis in Matej Recer.

Poezija v zasnovi drži predstavo nad gladino odra, jo nežno dviguje v prostor zamika, v medprostor brez teksta, ki ga zgradijo razigrana telesa, njihovo petje pa ga odpre tako, da so mogoči naši vstopi v vmesnost, v kateri, preko sproženih občutenj, nastaja živi preplet dveh fenomenov, nagonov, idej: ljubiti in ubiti. In pred nami se utelesi lj-ubiti. Je kaj več potrebno doseči? Sploh ko to uspe tako mladi izvajalski skupini (udeležencem odrskega usposabljanja Mlado Mladinsko). [...] Ko gre za vprašanje živeti ali umreti je vsaka odločitev 'pravilna', 'legitimna'. Preživeti je hkrati smiselno in nesmiselno. To protislovje bo veljalo dokler bomo sprijaznjeni s hierarhijami, namenjenimi medsebojnemu izkoriščanju. Vsak borec to ve. Kot tudi, da je empatija tista sila, ki notranja in zunanja vojskovanja preobrača v svetlejše oblike življenja.

Mlade igralke in igralci so izjemno suvereni tako v dialogih kot v fizičnih akcijah, petju in plesu. Vendar je sosledje prizorov nizanje že videnih (sicer še vedno nič manj tragičnih) predstav o tem, kaj naj bi vojna bila: maskulino nasilje, življenje civilistov v tragičnem pomanjkanju, čakanje beguncev na pomoč.  [...] V predstavi izstopa zgolj zborovsko petje (pevovodkinja Jera Topolovec, glasba Mitja Vrhovnik Smrekar ), ki vsake toliko preseka sosoledje dogajanj na odru. [...] Res je, da včasih na svet zremo skozi črno-bela očala, kot pravijo nastopajoče ob koncu predstave, a prav gledališče naj bi v takšnih pogledih iskalo odtenke senc.

Gradivo za novinarje
Sponzorji in podporniki

Zahvaljujemo se podjetju Semenarna Ljubljana d.o.o..

Mlado Mladinsko

Mlado Mladinsko je program za vključevanje mladih v gledališče in javni diskurz, namenjen mladostnikom_cam od 15. leta dalje. Sodelujoči_e so izbrani na odprti avdiciji. Program odpira gledališki prostor mladim na robu odraslosti, ki pri nastanku predstave sodelujejo z avtorsko ekipo in člani_cami igralskega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča; ti oz. te so jim hkrati učitelji_ce in soustvarjalci_ke. Tako se vzpostavlja sistem gledališkega vajeništva, v katerem se mladi za gledališke poklice usposabljajo s pomočjo praktičnih izkušenj ob delu s prekaljenimi mojstri_cami poklica. Z druge strani predstava omogoča vpogled v to, kako izbrano tematiko razumejo in doživljajo sodelujoči_e mladostniki_ce, ki niso samo igralci_ke, ampak tudi soavtorji_ce predstave.

Zgodba in besedilo sta nastajala s pomočjo improvizacij, pogovorov, zapisov.