DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Foto: Ivian Kan Mujezinović
Elfriede Jelinek

Ljubimki

Režija: Nina Ramšak Marković
Po prevodu Slava Šerca priredil Milan Ramšak Marković
Premiera: 8. 10. 2022
Predstave
sobota / 8. 10. / 19:30 / Spodnja dvorana / Premiera / Nakup vstopnice
ponedeljek / 10. 10. / 19:30 / Spodnja dvorana / Nakup vstopnice
sreda / 12. 10. / 19:30 / Spodnja dvorana / Nakup vstopnice
četrtek / 13. 10. / 19:30 / Spodnja dvorana / Nakup vstopnice
Ustvarjalci
  • Dramaturgija: Milan Ramšak Marković
  • Scenografija: Igor Vasiljev
  • Kostumografija: Maja Mirković
  • Glasba: Drago Ivanuša
  • Lektorica: Mateja Dermelj
  • Asistentka dramaturgije (študijsko): Ula Talija Pollak
Opis

Roman Ljubimki avstrijske nobelovke Elfriede Jelinek v središče postavlja mladi ženski, Paulo in Brigitte. Obe sanjata o tem, da bi izbolj­šali svoj socialni položaj, edi­no pot za to pa vidita v lju­bezni z moškim. Avtorica se vsebinsko sicer navezuje na »ženske romane«, vendar se vseskozi spopada z družbe­nimi normami in tako v jezi­ku kakor v načinu naracije z duhovito ironijo ustvari pre­mišljeno distanco.

Nina Ramšak Mar­ković s sodelavkami_ci se bo osredotočila na idejo ro­mantične ljubezni kot ene­ga izmed ključnih pogojev za reprodukcijo sveta, v ka­terem živimo. In na nasilje – tako tisto telesno, intimno, kakor tudi ono strukturno, družbeno –, ki se ne razkri­je kot nekaj, kar bi v ideal­ni meščanski družbi lahko odpravili kot napako, tem­več kot nujna druga stran romantične ljubezni. Kot v naši buržoazni družbenosti njena vedno navzoča zna­čilnost, kot njena senca.