2019/2020 — 64. sezona
Jožica Grum
Nova pošta

Skupni imenovalec

Režija: Brina Klampfer
Zasedba
Opis

Avtorica nas v drami kronološko popelje skozi protagonistkino življenje, zaznamovano z nenehnimi neposrečenimi razmerji z moškimi, ki od ljubezenskega/spolnega objekta čez čas nenadoma preidejo v družbene subjekte. Postopno spoznavanje, da družbeni sistem ženske ne le podcenjuje in zatira, temveč si jih tudi lasti in posledično brez slabe vesti posiljuje, je treba brati v duhu časa, to je začetka druge polovice 20. stoletja. V protagonistki narašča upor proti šovinistični uredbi in se hkrati razrašča zavest o tem, da je svoboda lastnega odločanja nujna.