2019/2020 — 64. sezona
Varja Hrvatin
Nova pošta

Vse se je začelo z golažem iz zajčkov

Režija: Eva Kokalj
Zasedba
Ustvarjalci
  • Video: Peter Perunović
Opis

Kot pri kakšni razvedrilni namizni igri (»športna drama«) nam tekst ponuja doživetje naključnega branja besedila, saj ga po sicer vnaprejšnjih napotilih lahko preskakujemo, prizore podvajamo ali preprosto, če se tako odločimo, preprosto preberemo dramo po ustaljenih vzorcih (»od začetka do konca«). Besedilo stremi k dvoplastni interaktivnosti: prva je v formatu akta branja, druga pa soustvarjanje (konca) drame. A preden prispemo do zaključka, se v obliki prvoosebne izpovedi pred nami razpre tako rekoč celotno življenje avtorice, ki ga začne, gradi in razvija skozi občutje krivde.