KONEC DOBER, VSE DOBRO
2024/2025 — 69. sezona

Domolov

Režija: Bor Ravbar
Premiera: oktober 2024
Opis

Čeprav je stanovanjska problematika tesno povezana s temeljno (ne)gotovostjo človekovega bivanja, njegovim vsakdanjim življenjem in torej tudi s pripadnostjo in vključenostjo v skupnost in širšo družbo, je v javnosti večkrat predstavljena zgolj kot statistično-podatkovna analiza. Avtorski projekt Domolov pa se je bo lotil kot večgeneracijskega problema. Resničnosti stanovanjskega trga ne bo skušal prikazati samo s statističnega, analitičnega vidika, ampak tudi z osebnega. Osredotočil se bo na zgodbe in izkušnje posameznic_kov in skušal prek njih razkriti mehanizem prostega trga, na katerem stanovanje ni več dom, ampak sredstvo za pridobivanje in kopičenje premoženja. 

Ustvarjalke_ci se bodo iskanja in lova na primerno stanovanje lotile_i s pomočjo različnih uprizoritvenih postopkov nekje na pol poti med instalacijo in gledališko predstavo. Pri tem pa jim ne bo šlo le za uvid v dejansko stanje, ampak bodo z raziskavo poskusile_i odpreti prostor tudi alternativnim oblikam stanovanjskega organiziranja.