Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona

Skupnost domoljubnih

28. 5. 2021

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ponedeljek, 7. 6., ob 20.30
Torek, 8. 6., ob 20.30
Sreda, 9. 6., ob 20.30

PENG!
Ponedeljek, 14. 6., ob 20.00, vstop prost (z obvezno predhodno rezervacijo)
Predstavitev kolektiva Peng! in njegovega dela
Od torka, 15. 6., do petka, 18. 6., med 10.00 in 18.00 (z odmori)
Delavnica pod vodstvom kolektiva Peng!

DEŽELA PRIDNIH z Boštjanom Naratom
Gost: Uroš Macerl, okoljski aktivist
Torek, 15. 6., ob 20.00

DEŽELA PRIDNIH z Erikom Valenčičem
Gost: Kristjan Mlekuš, predsednik Sindikata policistov Slovenije
Sreda, 23. 6., ob 20.00

HLAPCI
Torek, 29. 6., ob 19.00, PREMIERA
Sreda, 30. 6., ob 19.00
Četrtek, 1. 7., ob 19.00