DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Republika Slovenija / Foto: Iztok Dimc

SPLETNO MLADINSKO: Republika Slovenija

Naša državljanska dolžnost je ozreti se na poosamosvojitveno obdobje; na čas, ko sanje niso bile več dovolj(ene).

Video: Republika Slovenija
Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana
Gledališki list

»Kako globoko je zaorala Republika Slovenija na odru? Globlje kot marsikaj, marsikdo pred njo. Če že medijska razkritja in pravosodni epilogi niso bili dovolj za razjasnjevanje, kaj šele katarzo ob srhljivih dogodkih, je morda oder (edini) pravi kraj?« (Melita Forstnerič Hajnšek, Večer, 5. maj 2016)

Prosimo vas, da vklopite slovenske podnapise (gumb CC spodaj desno).
Posnetki naših predstav so delovne narave. Nastali so za študijske in arhivske namene, ne za javno predvajanje, pa tudi sicer ne morejo nadomestiti ogleda predstav v živo.
Zahvaljujemo se Tonetu Stojku.