2019/2020 — 64. sezona

Moški 2020

Režija: Žiga Divjak
Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališča in Maska Ljubljana
Premiera: marec 2020
Opis

Kaj danes sploh pomeni biti moški? Po eni strani se zdi, da smo v obdobju #metoo (#jaztudi) končno opravili s preživetimi vzorci vedenja in delitve moči in da je na obzorju družba, ki ne bo več ujetnica privilegiranih belih moških, ki skušajo svet oblikovati in voditi po svoji podobi. Obenem pa drvimo v vse večjo individualizacijo in infantilizacijo, saj nihče več ne prevzema odgovornosti za nič drugega kot za svojo rit. Osamljenost in izgubljenost trenutka, ki ga živimo, skušajo populistična gibanja z vseh strani zapolniti z vrnitvijo zlatih starih časov, ki jih v resnici nikoli ni bilo. Gnev in jezo, ki ju v nas sproža prisila, da moramo iz svojega življenja narediti kar največ, in sočasni občutek popolne nemoči spretno usmerjajo v zunanjega sovražnika, tistega drugega, ki naj bi nam grenil življenje. So moški s puškami v rokah na vaški straži zadnji izdihljaji preživele dobe ali mračna napoved prihodnosti?