DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Javno branje odločb Javnega razpisa (JPR-PROG-2018-2021)

Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana
Premiera: 18. 1. 2018
Ustvarjalci
  • Kolektiv Nove pošte
Opis

Nova pošta je organizirala Javno branje odločb Javnega razpisa (JPR-PROG-2018-2021) za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Predstavniki posameznih nevladnih organizacij so prebrali odločbe s področja uprizoritvenih umetnosti, in sicer tako tisti, ki so jim sredstva odobrili, kot tisti, ki so ostali brez njih.

Iz tiska

Za mizo so sedeli glavni akterji gledališko-plesnega področja. Vsak je prebral pošto, odločbo o štiriletnem financiranju projekta, ki ga je prijavil. Najprej so prebrali kratek odlomek, splošno o prijavljenem projektu s slovničnimi napakami vred, potem je sledilo branje drugega dela s točkami in kratek zaključek. Med drugim, recimo, slišimo, da je neki zavod vrhunski, referenčen, točk pa je premalo. Potem nekdo dobi najvišje število vseh točk, ampak v splošnem delu piše, da je program ohlapen, nič denarja. Nekateri so dobili manj, drugi več, nekateri nič.

Vprašanje je umetniško, načini boja politični, so predsinoči izrisali prostor potencialne nove kulture upora ustvarjalci uprizoritvenih umetnosti – s podporo tudi kolegov iz javnih institucij. Vsi so večletni ustvarjalci. Sedem žensk in devet moških, ki so sedeli za improvizirano dolgo mizo in brali. Mladi in stari. Vsak zase. Vrstni red je bil abecedni, dolžina odločb pa različna le za dolžino nekaj vrstic. Možnosti pritožbe ni, je pisalo zunaj, še pred vstopom.

(Kristina Božič, Večer, 20. januar 2018)