KONEC DOBER, VSE DOBRO
2024/2025 — 69. sezona
Foto: grafika Katarina Majcen
Nika Švab
Nova pošta

Delo in deklica I–V: Drame tlačank

Niz participativih bralnih uprizoritev – druga sezona
Koprodukcija: Nika Švab, Nova pošta in Zavod Melara
Premiera: oktober 2023
Zasedba
  • Tina Dobnik
  • Varja Hrvatin
  • Alja Lobnik
  • Sara Lucu
  • Mišo Mičić
  • Milan Ramšak Marković
  • Nina Ramšak Marković
  • Nika Švab
Opis

Delo in deklica I–V: Drame tlačank na primeru istoimenskega teksta preizprašuje principe bralnih uprizoritev, kolektivnega soustvarjanja in sodobne dramske pisave. Besedilo se osredišča na pet žensk z različnimi življenjskimi okoliščinami v različnih delovnih zagatah, vsem pa je skupno prekarno delovno razmerje. Medtem ko je v prvi sezoni heterogena skupina ustvarjalk_cev s področij uprizoritvenih umetnosti drame med javnim branjem komentirala in tako kolektivno generirala novo dramsko besedilo z naslovom Nevarno razmerje med dramatiko in gledališčem, bo v drugi sezoni, v kateri bo vsak od petih dogodkov namenjen svojemu prizoru, ugotavljala, kako besedilo zveni, če ga preberemo s poudarki, značilnimi za različne dramske žanre in sloge, ali pa skozi referenčne pristope odmevnejših avtoric_jev in kolektivov, ki delujejo na področjih sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Ključno vprašanje tokratnih bralnih uprizoritev je, kolikšno fluidnost med žanri omogoča sodobna dramatika in kako prehajanje med njimi vpliva na besedilo kot celoto, na v njem obravnavane teme in na njihovo percepcijo.

Sponzorji in podporniki

Projekt je nastal s podporo Ministrstva za kulturo.

RAZPORED

I: Ponedeljek, 23. 10., ob 18.30
II: Ponedeljek, 23. 10., ob 20.30
III: Torek, 24. 10., ob 18.30
IV: Torek, 24. 10., ob 20.30
V: Sreda, 25. 10., ob 18.30
Pogovor z druženjem: Sreda, 25. 10., ob 20.30

Prostovoljni prispevki; rezervacija brezplačne vstopnice: blagajna@mladinsko-gl.si