SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Foto: grafika Katarina Majcen
Nika Švab
Nova pošta

Delo in deklica I–V: Drame tlačank

Niz participativnih bralnih uprizoritev
Koprodukcija: Nika Švab, Maska in Zavod Melara v sodelovanju z Novo pošto (Mladinsko in Maska)
Projekt je nastal s podporo Ministrstva za kulturo.
Premiera: 15. 11. 2022
Zasedba
 • Lina Akif
 • Tina Dobnik
 • Varja Hrvatin
 • Eva Nina Lampič
 • Alja Lobnik
 • Sara Lucu
 • Katarina Majcen
 • Aleš Mendiževec
 • Mišo Mićić
 • Milan Ramšak Marković
 • Nina Ramšak Marković
 • Nika Švab
Opis

Dramsko besedilo Delo in deklica I.–V.: Drame tlačank je zasnovano po strukturi, ki jo v Dramah princes vzpostavi Elfriede Jelinek. Gre torej za pet samostojnih prizorov, ki jih povezuje skupna tema, v tem primeru prekarno delo in situacije, v kakršne je znotraj tovrstnih delovnih razmerij potisnjena ženska. Izhodišče za projekt je preučevanje sodobne dramatike. Vsak posamezen prizor/dogodek, ki se bo osredotočil na različne vidike prekarnega dela – duševno zdravje, odtujenost, nenehno delo od doma, stalna dosegljivost, nepripravljenost nadrejenih za vključevanje mlajših sodelavk v delovne procese –, bomo bralno uprizorili, sodelujoči pa ga bodo komentirali in razpravljali o njem.