DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Simona Semenič

5fantkov.si

Režija: Vito Taufer
Premiera: december 2022
Opis

Besedilo 5fantkov.si otroštvo prikaže brez vsakega olepševanja. Spremljamo pet dečkov, ki se dobivajo v zapuščeni hiši, in ob njihovih igrah dobimo vpog­led v družinsko življenje vsakogar od njih, hkrati pa se nam razkrije natančna slika družbene resničnosti. Ko se vživ­ljajo v superjunake, kot sta Superman in Spiderman, namreč mimogrede preigravajo tudi različne družbene vloge in odnose (moški – ženska, otrok – odrasli, homoseksualec – heteroseksualec, ha­rekrišnovec – katolik ...), ti pa pred nami implicitno razprejo podobe povsem stvarnega nasilja.

Igra v vloge dečkov, starih med deset in enajst let, izvirno postavlja pet igralk in s tem med drugim načenja vpra­šanje (konstrukcije) spola. A celo avtorica sama si je zaželela, da bi katera od uprizo­ritev ta njen napotek prekršila. V Slovenskem mladinskem gledališču bomo zato v vloge dečkov zasedli moške zrelih let, kar bo besedilu dalo drugačno dimenzijo oziroma premaknilo njegov fokus. V grobem gre za generacijo, ki za­seda položaje politične (v ožjem in širšem pomenu) moči in torej vodi oziroma obli­kuje svet za dečke (otroke) iz besedila. Ko bodo blaži, vidi, denisi, juriji in krištofi v svojih petdesetih in šestdesetih, bodo za­sedali prav ta mesta moči, ki jih zdaj fas­cinirajo (in se jih bojijo), njihove nasilne otroške igre pa se bodo iz kamnite hiše preselile na druge odre.