SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Foto Mediaspeed

Odprt poziv mladim gledališkim ustvarjalkam in ustvarjalcem

26. 4. 2023

Mladinsko bo leta 2024 prostore in oder Nove pošte odprlo ustvarjalkam_cem (režiserkam_jem, piskam_cem, umetniškim kolektivom ...) mlajše generacije, s posebnim poudarkom na prvih projektih, nastalih v institucijah. Mladinsko bo finančno (v znesku 20.000 EUR bruto) podprlo najmanj eno, največ pa dve izvirni uprizoritvi, ob tem pa bo zagotovilo prostorsko, tehnično, strokovno in kadrovsko podporo, v okviru katere naj prijavitelji_ce upoštevajo tudi možnost angažiranja od 4 do 6 igralk_cev iz umetniškega ansambla Mladinskega. To seveda ne pomeni, da v predvidenih okvirih ne smejo angažirati tudi igralk_cev, ki delujejo na svobodi ali še študirajo.

Rok za oddajo prijave: 1. junij 2023

Obdobje izvedbe projekta: 20. maj–10. oktober 2024 – po logiki »deljenega študija« (Če bosta izbrana dva projekta, bo eden izmed njiju – po dogovoru – izveden v poznejšem jesenskem terminu.)

Prijava naj vsebuje:

 • uprizoritveni koncept (do 2000 znakov brez presledkov);
 • seznam umetniških in/ali strokovnih sodelavk_cev;
 • kratke življenjepise ključnih nosilk_cev projekta (do 750 znakov brez presledkov za posamezen življenjepis);
 • predlog/osnutek zasedbe.

Posebno pozornost bomo namenile_i predlogom, ki bodo upoštevali naslednje pogoje in kriterije. Ustvarjalke_ci

 • so v povprečju stari manj kot 30 let (to ne velja za predvidene sodelujoče člane_ice ansambla Mladinskega);
 • se ustvarjalno lotevajo sodobne dramske pisave in novih uprizoritvenih praks;
 • razumejo in upoštevajo profil Slovenskega mladinskega gledališča;
 • si želijo raziskovati različne uprizoritvene formate;
 • raziskujejo sodobnost in razmišljajo o njej;
 • se nameravajo prijaviti na razpise Ministrstva za kulturo prvi projekt avtorja, prvi projekt producenta ali dvoletni avtorski opus ali pa so bili na njih že izbrane_i;
 • že imajo zagotovljen vir financiranja bodisi v okviru razpisnih ali koprodukcijskih možnosti ali pa lahko dokažejo, da so ga zmožni zagotoviti;
 • v uprizoritvenem konceptu predvidevajo angažiranje igralk_cev ansambla Mladinskega.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.
Več informacij: katarina.saje@mladinsko-gl.si