DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona

Kolektiv Mladinskega išče okrepitve

10. 1. 2023

Objavljamo tri prosta delovna mesta:
lučna_i mojstrica_er, rekviziterka_er in glavna_i računovodkinja_ja.

1. LUČNA_I  MOJSTRICA_ER

Opis del in nalog:

 • postavitev in upravljanje svetlobnih naprav na vajah in predstavah v matični hiši in na gostovanjih;
 • programiranje regulacijske svetlobne opreme in upravljanje z regulatorjem;
 • oblikovanje luči in svetlobnih efektov za potrebe predstav v javnem zavodu;
 • občasno lučno vodenje predstav oz. drugih dogodkov gostujočih izvajalcev;
 • občasno sodelovanje pri postavitvi lučne tehnike gostujočih izvajalcev;
 • občasna enostavnejša dela s področja video tehnike in posebnih efektov.

Posebni pogoji delovnega mesta:

 • V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri;
 • deljen delovni čas;
 • občasno delo na višini;
 • zaželeno znanje tujega jezika.

2. REKVIZITERKA_ER

Opis del in nalog:

 • zagotavljanje rekvizitov za potrebe vaj in predstav v matični hiši in na gostovanjih;
 • nakup, izdelava in popravilo enostavnejših rekvizitov;
 • vodenje knjige rekvizitov za vse predstave;
 • vzdrževanje in skladiščenje rekvizitov, obveščanje o izgubi, okvari, uničenju ali potrebi po nabavi rekvizitov;
 • sodelovanje na vajah in predstavah po dogovoru z režiserko_jem;
 • druga dela s področja rekviziterskih opravil.

Posebni pogoji delovnega mesta:

 • V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne smeri, lahko tudi gimnazijski_a maturant_ka;
 • deljen delovni čas.

3. GLAVNA_I  RAČUNOVODKINJA_JA 

Opis del in nalog:

 • vodenje, organiziranje in nadzorovanje finančno računovodskega poslovanja;
 • obračun plač, avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb;
 • obračun DDV in davka od dohodkov pravnih oseb;
 • vodenje registra osnovnih sredstev;
 • izvajanje elektronskega plačilnega prometa;
 • izdelava finančnih načrtov, analiz in poročil;
 • sestavljanje periodičnih obračunov in zaključnih računov;
 • druge naloge s finančno računovodskega področja.

Posebni pogoji delovnega mesta:

 • VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri s finančno računovodskega področja;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • odgovornost za zakonitost finančno računovodskega poslovanja;
 • odgovornost za finančno poslovanje v okviru finančnega načrta in za vodenje predpisanih evidenc.


Če vas zanima delo v kulturi, v dinamičnem in ustvarjalnem kolektivu, in menite, da izpolnjujete pogoje, prosimo, da prijave z življenjepisom in navedbo delovnih izkušenj pošljete na elektronski naslov: info@mladinsko-gl.si. Zbirali jih bomo do 31. januarja 2023.

Kontaktna oseba:
Lidija Čeferin, 01 3004 900