SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona

Poseben programski sklop YUFU na Novi pošti

4. 10. 2022

Od 11. do 15. 10. bo na Novi pošti potekal poseben programski sklop YUFU.

YUFU (kratica za Jugofuturizem) se zgleduje po drugih etnofuturističnih gibanjih, ki krepijo periferne identitete in subverzivno afirmirajo kulturne kuriozitete. Glavna točka jugoslovanske futuristične afirmacije je heterogena multietničnost nekdanje države kot potencial, ki ni imel podlage in časa za uresničitev. Jugofuturizem je reparativna praksa prav v svojem namenu obnoviti možne prihodnosti v časih, ko so se mlade generacije znašle v brezperspektivnem položaju.