SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona

Avtorske pravice za Studio 9. maj

10. 5. 2022

Hvaležni smo za velikansko zanimanje za predvajanje posnetka Studia 9. maj.

Vse zainteresirane obveščamo, da je reproduciranje, javno predvajanje, javno prikazovanje ali kakršnakoli druga javna priobčitev ali predelava posnetka prepovedana, razen če pridobite predhodno pisno dovoljenje imetnika pravic ali če sklenete ustrezno pogodbo o prenosu avtorskih pravic. Izključni imetnik avtorskih in sorodnih pravic je Slovensko mladinsko gledališče.