DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona

Za pitno vodo, za svobodo!

22. 6. 2021

Dne 17. 6. 2021 smo v Ljubljani izvedli umetniško intervencijo, da bi opozorili na žgoč problem oskrbe s pitno vodo v prihodnosti. V plastenke smo natočili kontaminirano vodo iz že onesnaženih in potencialno onesnaženih vodnih virov, prav teh, katerih območja bodo po predlogu spremembe Zakona o vodah najprej pozidana.

Po akciji smo vodo iz trgovine odnesli in jo varno odstranili.

V primeru neuspeha referenduma se bo seznam krajev z neoporečno vodo v naši državi dan za dnem krajšal in posloviti se bomo morali od čiste vode, prostega dostopa do voda ter naših ustavnih pravic.

Usoda vode in okolja v Sloveniji je v naših rokah.

Uporabimo svojo moč in glasujmo PROTI!

Več informacij na zapitnovodo.si

***
Posnetek je nastal v okviru delavnice kolektiva Peng!, ki sta jo vodila Hannes in Carolijn, udeležili pa so se je Andraž Dolinšek, Andrej Mahne, Danaja Grešak, Jani Hilčer, Jošt Cafuta Maček, Marc Steck, Matjaž Vodeb, Nik Zavodnik, Olja Grubić, Urška Brodar in Zala Gruden.