Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona

Mladinsko ZA PITNO VODO

29. 4. 2021

Usoda vode je v naših rokah! Svoj podpis lahko overite na Upravnih enotah ali elektronsko preko e-uprave.

Zakaj je novela Zakona o vodah sporna?

  • Predlagane spremembe rahljajo zaščito naših voda, saj sprememba 37. člena lahko vodi do nepopravljive škode za površinske in podzemne vode, za pitno vodo, ekosisteme in zdravje ljudi po vsej Sloveniji.
  • Predlog sprememb ZV-1G je bil s postopkovnega vidika sprejet nezakonito in neustavno, saj je bila bistveno kršena pravica  do sodelovanja javnosti, ki jo Sloveniji nalaga Århuška konvencija, pravo EU, 34.a člen Zakona o varstvu okolja in 142. člen Poslovnika Državnega zbora.

Več informacij je na voljo na tej povezavi.