Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona
Iztok Dimc

Republika Slovenija

4. 2. 2021

Posnetek predstave bo dostopen 8. februarja, vseh štiriindvajset ur.

Naša državljanska dolžnost je ozreti se na poosamosvojitveno obdobje; na čas, ko sanje niso bile več dovolj(ene).