DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Podelitev nagrad WoW in Bodeče Neže

WoW kakšen dogodek! To leto je anti-nagrada za najbolj seksitično izjavo – Bodeča Neža, dobila protiutež v nagradi WoW za feministične heroine. Bodeča Neža bo zato ponovno pičila slovenske seksiste, nagrade WoW pa nagradile borke za boljši svet! Ta dogodek je marčevski paket dva v enem, ki bo iz zimske hibernacije prebudil še najbolj zaspane feministke_e.

Bodečo Nežo za seksistično izjavo leta podeljuje kolektiv Rdeče zore / Red Dawns in uredništvo spletnega portala Spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo. Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

WoW nagrade podeljuje Mesto žensk borkam za enakost in pravice žensk, borkam za skupno in skupnost, spregledanim šampionkam prizadevanj za boljši svet. Projekt Women on Women, znotraj katerega poteka podeljevanje WoW nagrad, sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Creative Europe.

Podelitvi nagrad sledi pogostitev in žur!