KONEC DOBER, VSE DOBRO
2024/2025 — 69. sezona
Nova pošta

Nove performativne umetniške prakse v SFRJ

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je jugoslovanski kulturno-umetniški prostor preplavila kopica svežih umetniških pristopov ter z njimi novih taktik in strategij, s katerimi so te prakse ustvarjale prostor in diskurz. S pojmom novih performativnih umetniških praks poskuša predavateljica Jasmina Založnik razpreti vezi med poljem vizualne in scenske umetnosti, pri čemer izpostavlja predvsem umetniške prakse, ki temeljijo na telesu. V predavanju bo Jasmina Založnik s pomočjo analize izbranih konkretnih primerov razpirala vprašanja o pomenu tvorjenja tovrstnih koalicij v specifičnih in spreminjajočih se kontekstih poznega jugoslovanskega socializma. Zanimalo me bo tudi mesto prešitja umetniških praks v različnih obdobjih, možni vzroki in posledice vpeljanih taktik v umetnosti in kulturi, njihovo medsebojno oplajanje in odmiki.