DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Maska – Amfiteater – Adept: Izstrelitvena prednovoletna zabava

Skupna predstavitev novih edicij treh revij s polja scenskih umetnosti


Družna tema Maske (časopisa za scenske umetnosti) in Amfiteatra (revije za teorijo scenskih umetnosti) je tokrat dramatika, natančneje nova dramatika, še natančneje dramatika Simone Semenič, delu katere obe reviji tokrat posvečata dobršen del vsebin. Prvi del večera bomo ob prisotnosti avtorjev in avtoric člankov namenili predstavitvi vsebin obeh revij. Drugi del večera bomo okronali z bralnimi uprizoritvami prizorov povsem sveže dramatike mladih avtoric Ive Š. Slosar (Tončka), Eve Kučera Šmon (Na začetku počasi, potem pa tempo, tempo) in Helene Šukljan (Vila), objavljene v novi izdaji revije Adept (revija sodobnih gledaliških in filmskih ustvarjalcev, AGRFT).  Sledi druženje ob glasbi.