KONEC DOBER, VSE DOBRO
2024/2025 — 69. sezona
Nova pošta

Divji predlog vektorske strukture pogleda

Če je treba po Foucaultu za obstoj izjave stavek postaviti v razmerje s celotnim sosednjim poljem, (pri čemer je vsaka izjava specifična, a njena materialnost ponovljiva), bo skušala Andreja Kopač v predavanju narediti nek precej specifičen, mestoma nekonsistenten in hipotetičen zastavek v polju izjavljanja, ki je širši od polja umetnosti. V ta namen bo izhajala iz teze, da ima izjava (v smislu specifičnega mnenja, pogleda) strukturo vektorja kot usmerjene daljice, ki ima poleg dolžine tudi svojo smer. Tako bo skušala podati »divji« predlog vektorske strukture pogleda, ki gledalca na področju umetnosti v diskurzivnem smislu ločuje od gledalca na področju športa – in vzpostaviti razliko med semiotično in semantično strukturo pogleda.