DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Za isto mizo

Platforma Neodvisni uvaja mesečne dogodke, ki bodo soočali nekatere avtorje predstav in tiste, ki so o njih na portalu www.neodvisni.art v preteklem mesecu objavili zapise. Nadejamo se, da bodo sicer redka srečanja med avtorji in o njih pišočimi odprla prostor za poglobljene razprave o kontekstih neodvisne scenske umetnosti, o produkcijskih pogojih, umetniških pristopih, avtorskih postopkih, uprizoritvenih mehanizmih, o recepciji del in njihovem kritiškem branju. Želimo si, da bi redna srečanja avtorjev in kritikov za isto mizo pripomogla k boljšemu samorazumevanju scene in k odpiranju širšemu občinstvu.