DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Po teoriji in ideologiji

Primož Krašovec bo predstavil svoje trenutne neformalne (nesponzorirane, ne-v-projekte-vpete in ne-vedno-akademsko-odobravane) raziskave. Gre za več nepovezanih bralnih, miselnih in eksperimentalnih projektov, ki so vzrasli iz preloma z dogmami kritične humanistike, npr. da naše obnašanje določa ideologija, da teorija ne sme imeti nič s tehniko ali uporabnostjo, da je kritična misel superiorna ostalim oblikam mišljenja ... Trenutno se ukvarja s kognitivno znanostjo, biološko in evolucijsko umeščenostjo človeške kognicije, razmerjem med človeško vrsto, kapitalom in tehnologijo, kognitivnimi učinki novih tehnologij in novih medijev ter kapitalu naklonjeno marxovsko nekritiko politične ekonomije.