SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Nova pošta

Pogovor z Zsoltom Miklósvölgyijem in Máriem Z. Nemesem

T+U (Technologie und das Unheimliche) je založniški projekt in meddisciplinarno gibanje s sedežem v Berlinu – Budimpešti – Drugod. Njegovi začetniki so Mark Fridvalszki, Zsolt Miklósvölgyi in Márió Z. Nemes. T+U si s tematskimi publikacijami in povezanimi projekti prizadeva zaobjeti kulturne pojave, ki izhajajo iz soočenja med conditio humana in tehnologijo. Glede na to poslanstvo T+U posreduje med kulturnimi tehnologijami v kontekstu postdigitalnosti in skuša paraakademsko razmišljanje okužiti z umetniškimi taktikami.

Pogovor bo vodil Jernej Kaluža.