SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Nova pošta

Postmadžarski karneval: Uvod v ksenopolitiko Hungarofuturizma

Mitološka fikcija in estetska strategija Hungarofuturizma ponuja spremembo kulturne in zgodovinske imaginacije tako v prostorskem kakor v časovnem smislu. Tokratno predavanje-predstava meddisciplinarnega gibanja T+U (Technologie und das Unheimliche) si prizadeva, da bi se na politične in estetske strategije, namenjene vplivanju na kulturni spomin, ozrla z zornega kota vizij, zapisanjih v Manifestu Hungarofuturizma (2017). Predavanje bo s posebnim avdio-vizualnim aranžmajem dopolnil duo Borsos Lőrinc.