DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Filozofi in gledališčniki: uprizarjanje konceptov

Simpozij bo pospremil izid knjig Filozofi in gledališčniki: misliti uprizoritev Freddieja Rokema (prev. Jernej Županič) in Uprizarjanje konceptov: spisi o umetnosti Mladena Dolarja.

Vprašanje o razmerju med filozofijo in gledališčem (ali uprizarjanjem) je po eni strani eno najstarejših vprašanj sploh, o čemer priča znamenita Platonova prispodoba o votlini kot izrazito gledališka metafora. Po drugi strani pa se je pokazalo kot pomembno polje inovativnih raziskav, za kar gre vsaj deloma zahvala ravno Freddieju Rokemu. Njegova raziskava se ukvarja tako z zgodbo kot z zgodovinskim ozadjem, vrhunec pa doseže z razpravo o konceptu performativnega, kakor izhaja iz diskurzivnih praks filozofije in uprizoritvenih umetnosti.

Knjiga Uprizarjanje konceptov pa prinaša izbor besedil, ki jih je Mladen Dolar v zadnjih dveh desetletjih posvetil umetnosti. Nastala so ob različnih priložnostih in na različne pobude, lotevajo se raznolikih tem. Kljub temu pa jih vodita skupna rdeča nit in eno samo prizadevanje: kočljivi rob med univerzalnostjo konceptov in singularnostjo umetnostnih objektov in praks; univerzalni nagovor umetnosti, ki vznikne iz singularnosti; prelom, ki ga vzpostavlja umetnost v razmerju do tega, kar je bilo dotlej videti možno.


Program

15:00–16:15
Mladen Dolar: Uprizarjanje konceptov

16:20–17:25
Ira Avneri: Ob vznožju filozofije: dialektika dvonogega misleca
Mirt Komel: Težka substanca: Heglova teorija tragedije (oh, in komedije)

17:30–18:35
Bara Kolenc: Voajerji in ekshibicionisti: od Ungeschehenmachen do spogledovanja
Gregor Moder: Misliti ali delovati: Shakespeare v Lubitschevem Biti ali ne biti

18:40–19:55
Freddie Rokem: »Vihar veje iz paradiža«: zamišljeno srečanje med Walterjem Benjaminom in Shakespearovim Prosperom

20:00–20:55
Podpisovanje knjig

Vsa predavanja in pogovori bodo potekali v angleškem jeziku. Dostopni bodo povzetki v slovenščini.

Organizatorja: Gregor Moder, Jakob Ribič
Prireditelji: Nova pošta (Maska in Mladinsko), Združenje Aufhebung – mednarodno heglovsko združenje in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani