Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona
Nova pošta

(Ne)dolžno domoljubje

Čigava je ta zastava, čigav je ta grb, čigava je ta država in čigava domovina? V gledališkem eseju (Ne)dolžno domoljubje, ki je formalno razpet med predavanjem in solo predstavo, se avtor in performer Boštjan Narat s pomočjo dveh točk v času, dveh osebnih izkušenj z državo, sooča s pojmom domoljubja. Misliti domoljubje je kompleksna naloga, enako kot razumeti svoje razmerje do skupnosti, tradicije in lastnega izvora. Ko pojem izgubi kompleksnost, postane prazna beseda, prepuščena nasilju ali pozabi. In takšno se zdi domoljubje danes: tisti, ki so si ga prilastili, ga spreminjajo v geslo strahu in sovraštva. Če na to ne pristaneš, izgubiš besedo in pravico do njene uporabe. Ko ostaneš brez pojma in simbola, pa postane misliti sebe v odnosu do skupnosti nemogoča naloga. Odrska refleksija Boštjana Narata je ponovno iskanje pojma.