Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona
Nova pošta

Slovensko domoljubje in umetniški škandal

Sodobna slovenska družba je prepredena z na videz samoumevnim prepričanjem o menda problematičnem pomanjkanju domoljubja. Na drugi strani pa progresivna manjšina koncept domoljubja v celoti kritično zavrača. Kaj sploh je domoljubje? Na čem je utemeljeno? Obstaja eno samo domoljubje, kot so ga določili nacionalizmi v preteklosti, ali pa so domoljubja mnogotera? Je domoljubje sploh zadovoljiva ustreznica tujki patriotizem? Je ideja o domoljubju/patriotizmu nujno izključujoča ali pa lahko, če jo vrnemo na prvotno izhodišče o privrženosti pravnim normam in pravični državi, postane nosilka demokratizacije in pluralizacije družb v 21. stoletju?

V razpravi bomo spregovorili o povezavi med domoljubjem in umetnostjo, se še enkrat vrnili k »škandalu« ob lanskih Prešernovih nagrajenkah, Simoni Semenič in Maji Smrekar, in pregledali, kako na podlagi umetniškega škandala lahko postavimo diagnozo družbenemu stanju v Sloveniji. Je mogoče, da sta se v odzivih na delo umetnic srečno ujela postkolonija in udomačeni srenjski neoliberalizem? Ali pa je zaznamek o »amoralnosti« v negativnih odzivih lahko pričevalec o globljih psihodramah kolektiva?

Sodelujejo: 

  • dr. Aleš Črnič (sociolog, pedagog), 
  • dr. Irena Šumi (antropologinja), 
  • dr. Ksenija Vidmar Horvat (sociologinja kulture in komparativistka)


V okviru Dnevov slovenskega nacionalizma.