Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona
Nova pošta

Kako je alternativa postala desna in kakšna alternativa nam preostane?

Predavanje filozofa Jerneja Kaluže

V zadnjih nekaj letih je na diskurzivnem področju, ki ga je tradicionalno obvladovala konzervativna desnica, prišlo do kvalitativnega premika, ki ga najbolje naznačuje pojav tako imenovane alternativne desnice (alt-right). Pojem se največkrat nanaša zgolj na kontekst ZDA, vendar je mogoče porast podobnega imaginarija zaznati tudi širše po zahodnem svetu in vzhodni Evropi. Ne nazadnje porast ideologije identitarizma, za katero je na eni strani značilen odklonilen odnos do migracij, drugih ras in kultur, na drugi pa zavračanje t. i. domačih »liberalnih elit«, zaznamuje tudi lokalni politični prostor. Na kratkem predavanju bomo skušali predstaviti manj znane (a ključne) plati genealogije identitarizma v zadnjih letih (vloga spletnih forumov, kontroverza gamergate, zmaga Donalda Trumpa, vloga Steva Bannona itd.). Glavna teza predavanja bo, da smo soočeni s kvalitativno drugačno politiko izključevanja, ki terja drugačen odziv. Frontalni napad, ki ga na ravni ulice simbolizirajo taktike black-bloca, na ravni diskurza pa dosleden boj proti sovražnemu govoru, ima namreč lahko tudi nezaželen stranski učinek, ki še zaostri identitetni spopad in poglobi informacijsko vojno, iz katere nove politike sovraštva, prilagojene okolju interneta in novih medijev, črpajo moč. Namesto tega si moramo prizadevati za normalizacijo diskurza in vnovično vzpostavitev skupnega javnega prostora, znotraj katerega je treba legitimno mesto priznati tudi zdravemu patriotizmu in tradicionalizmu.

V okviru Dnevov slovenskega nacionalizma.