SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Nova pošta

O uprizarjanju nove dramatike

Na okrogli mizi, ki jo bo moderirala Brina Klampfer, na njej pa sodelovale_i Katja Gorečan, Varja Hrvatin, Maša Pelko in Dino Pešut, se bodo spraševale_i, kako prakse Simone Semenič vplivajo na obzorje mladih dramatičark_ov. Ali potreba po »dramskem aktivizmu«, značilnem zanjo, obstaja tudi pri mlajši generaciji?