SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona

Feminizem ni šala!

Naredi sam (DIY) kvirfeministični kabaret preizprašuje tematike, povezane s spolom in/ali spolno usmerjenostjo, ki so v družbi prezrte, prekrite in potlačene. Ustvarja prostor, v katerem performerkam_jem ni treba prirejati točk in vsebin, ki morda za klasične odre ne bi bile primerne. To je prostor, kjer je »grdo« lepo, nenormativno zaželeno, »neprivlačno« privlačno … Gre za enega redkih odrov, kjer so napake dovoljene ali celo zaželene in je meja le ustvarjalnost. Format kabareta podpira vsebino, želje in užitek nastopajočih, zato so dobrodošle vse oblike umetniškega izraza. Vzpostavljati skuša varen prostor za vse prisotne, zato ne dopušča nobene oblike zatiranja (rasizma, seksizma, starizma, zatiranja na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza ali katerekoli druge oblike zatiranja).

Sklop DIY kabaretov je leta 2016 nastal kot odziv na poskus odvzema lastništva ustvarjalkam_cem iz AT Rog. Od samega začetka je predstava funkcionirala kot odprti oder za ustvarjalke_ce v AT Rog, širšo skupnost ter umetnice_ke iz tujine na obisku v Sloveniji. Pobudnica projekta Danijela Zajc k izvedbi vsake edicije (po)vabi različne ustvarjalke_ce.

Dogodek, ki ga v sodelovanju z Društvom Matafir in Danijelo Zajc organizira Društvo Parada ponosa, bo potekal v slovenščini in angleščini.