SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Nova pošta

JUFU 2.0, predstavitev revije Maska

»Revija JUFU 2.0 je predvsem glas tranzicijske generacije, ki umrlo državo pozna bolj kot pripoved in manj kot izkušnjo, a potrebuje perspektivo neke drugačne skupnosti v času, ko je prihodnost zaradi človeških posegov v okolje ogrožena povsod, zaradi ekonomske brezperspektivnosti pa je še posebej ogrožena v naši regiji; sedanjost se izmika v depresivno prokrastinirajočo izčrpanost.« (iz uvodnika Pie Brezavšček in Roka Bozovičarja)